Coaching

Iedereen komt in zijn leven wel eens voor problemen te staan. Je kunt dan denken aan een hoge werkdruk maar ook spanningen in de privésfeer. Hoe moet je om gaan met spanningen in het gezin of familie, hoe moet je omgaan met ziektes. Misschien wil je je leefstijl veranderen door meer te gaan bewegen of gezonder te gaan leven. Soms wil je hier graag eens met een buitenstaander over praten, een buitenstaander die goed kan luisteren en je handvaten aanreikt om er anders mee om te gaan.

Binnen Elixer oefentherapie en coaching wordt coaching gezien als een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie. Het doel is om je handvaten aan te reiken waardoor je zelf beter met je problemen om kunt gaan. In een eerste, vrijblijvend, kennismakingsgesprek halen we naar boven wat je problemen zijn en waaraan je wilt werken. Ook kijken we of er tussen ons een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd waarin jij je veilig voelt om over je gedachten en gevoelens te praten. Als dit zo is wordt het coachingstraject in gang gezet. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5-6 sessies van 50 minuten.