Houding- en Bewegingstherapie

Binnen Elixer Oefentherapie  gaan we ervan uit dat klachten van het houdings- en bewegingsapparaat ontstaan door een verkeerde houding, beweging en/of ademhaling. De behandeling is dan ook gericht op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsmogelijkheden met als doel het bevorderen van een gezond bewegingsgedrag waardoor pijnklachten verminderen of geheel verdwijnen. Dit gebeurt door mensen bewust te maken van hun eigen houding en hun eigen manier van bewegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van spiegels zodat je zelf mee kan kijken. Verder wordt er veel uitleg gegeven over wat een juiste houding en beweging is en hoe deze verbeterd kan worden.

Klachten die behandeld kunnen worden met Oefentherapie Mensendieck
– nek- en schouderklachten
– rugklachten
– spierspanninghoofdpijn
– jongeren met houdingsproblemen
– neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, CVA, hernia’s en whiplash
– houdingsafwijkingen zoals een verkromde bovenrug en standafwijkingen van gewrichten
– aandoeningen van de luchtwegen zoals COPD en astma
– spanningsklachten zoals hyperventilatie
– arthrose
– reumatoïde artritis
– Draaiduizeligheid
en nog vele aandoeningen meer die we nog niet genoemd hebben. Eigenlijk voor iedereen die wil leren zijn lichaam beter te gebruiken.

De eerste stap
De eerste stap in de behandeling is het intakegesprek en een onderzoek. Tijdens het intakegesprek proberen wij een beeld te vormen van je klachten en te achterhalen waar je klachten vandaan kunnen komen. Er wordt gevraagd naar je dagelijkse bezigheden en welke houdingen of bewegingen pijn veroorzaken om zo je hulpvraag te bepalen. Na het intakegesprek volgt meestal een onderzoek. Hierbij zullen wij je houding en bewegingen analyseren en proberen te achterhalen wat de oorzaak van je klachten kan zijn. Hierbij maken we gebruik van de spiegels waardoor je ook zelf inzicht krijgt in de relatie tussen uw manier van bewegen en uw klachten. Na het onderzoek wordt een oefentherapeutische diagnose gesteld en stellen we samen het behandelplan op. Bij ademhalingsproblematiek of duizeligheidklachten kunnen we er voor kiezen om een onderzoek achterwege te laten en direct na de anamnese de behandeling te starten. Voorafgaande aan de behandeling spreken we samen af welk doel je wilt bereiken.

De behandeling
Dat brengt ons bij de volgende stap: het oefenen. Door middel van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin veranderingen aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en bepaalde spieren te versterken. De oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke situatie. De bedoeling is dat u thuis de oefeningen doet en het geleerde probeert toe te passen in uw dagelijks functioneren, waardoor u uw lichaam beter leert kennen en begrijpen en uw houding verbetert. Om een sneller herstel te bevorderen kan gebruik gemaakt worden van ondersteunende behandeltechnieken zoals massages en arthrokinetische mobilisatie. ( meer info hierover? klik op Arthrokinetische Mobilisaties )

Het einde van de behandeling
Het einddoel van de behandeling is dat u zelfstandig in staat bent om het geleerde toe te passen in uw dagelijkse leven en uw klachten voldoende verminderd zijn. Sommige patiënten hebben echter chronische aandoeningen waardoor de behandeling langdurig kan worden voortgezet. Het doel wordt dan iemand te begeleiden bij het doen van oefeningen en het leren omgaan met zijn ziekte.