EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een geweldsincident of een andere traumatische ervaring.  EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Kort gezegd: EMDR therapie is een kortdurende evidenced based behandeling die je kan helpen schokkende en/of stressvolle ervaring te verwerken en de bijbehorende emoties te verminderen. Hierdoor nemen klachten zoals prikkelbaarheid, over alertheid, nachtmerries, angst en spanning af.

Wanneer EMDR?

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Bij welke klachten en voor wie?
EMDR is hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die een traumatische ervaring hebben gehad en hierdoor moeite hebben om de draad van hun leven weer op te pakken. Onverwerkte angstige en/of pijnlijke ervaringen kunnen leiden tot een scala aan klachten zoals:
– herbeleving ervaring
– nare dromen
– vermijdingsgedrag
– stress
– schaamte/schuldgevoelens
– depressieve stemming
– angst en paniek
– slaapproblemen
– lichamelijke klachten

EMDR wordt in eerste instantie toegepast bij mensen met onverwerkte traumatische ervaringen. Maar in de afgelopen jaren is gebleken dat EMDR ook een effectieve behandelmethode is om je draagkracht te vergroten en je te helpen bij het omgaan met angsten en fobieën.

Hoe verloopt de behandeling?
Voor de intake zal je gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen om je draaglast te bepalen. Tijdens de intake worden deze besproken maar wordt ook direct met de behandeling begonnen. Tijdens de behandeling vraagt de psycholoog je om terug te denken aan de nare gebeurtenis. Je denkt terug aan de schokkende gebeurtenis en de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd worden je afleidende stimulansen aangeboden. Het kan zijn dat je de vingers van de psycholoog moet volgen of er kan gekozen worden het volgen van een lichtje op een lichtbalk. Soms wordt dit gecombineerd met tappen van je handen op je benen. Je richt je aandacht op de hand van de psycholoog of op het lichtje. Deze stimuli worden steeds kort aangeboden. Tussen de opeenvolging van stimuli wordt rust genomen, waarbij de psycholoog vraagt wat er in gedachten naar boven komt. Er ontstaat een keten van associaties en gedachten waarop keer op keer een stimulus wordt toegevoegd. Hiermee wordt de verwerking in gang gezet en komt men los van de emotionele lading die de schokkende gebeurtenis heeft.

Na de behandeling
De effecten van de sessie kunnen nog even doorwerken, je kunt een paar dagen wat van slag zijn, maar het kan ook zijn dat je alleen wat moe bent. Houdt er rekening mee dat je in ieder geval wat meer behoefte aan rust of slaap kunt hebben.

Hoeveel behandeling zijn er nodig?
Een EMDR behandeling kan tussen de 20 en de 90 minuten duren. Er worden dus 90 minuten ingepland, maar gemiddeld zal een behandeling 1 uur duren. Ieder brein heeft zijn eigen verwerkingsmechanisme waardoor de psycholoog onmogelijk vooraf kan bepalen hoelang een sessie duurt en hoeveel behandelingen er nodig zijn. Er zijn gemiddeld 2 tot 6 behandelingen nodig bij enkelvoudige problematiek. We plannen dus minimaal 3 afspraken in en voor jou als cliënt is het belangrijk dat je ook naar de vervolgafspraak komt als je geen klachten meer hebt. We willen iedere behandeling graag positief afronden.

Kosten
De kosten voor EMDR bedragen € 75,00 per uur. Als Arbeids- Organisatie en Gezondheidspsycholoog kan ik geen contract opsluiten met zorgverzekeraars zodat de kosten voor eigen rekening zijn.