Psychologische Ondersteuning

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de mentale gezondheid in de eerste helft van 2021 gezakt is naar een dieptepunt. De wachttijden bij de psychologische hulpverlening nemen toe. Daarom biedt Elixer oefentherapie en Coaching ook psychologische hulpverlening. Door mijn achtergrond als Arbeids- Organisatie en Gezondheidspsycholoog bied ik hulp in de vorm van psychologische ondersteuning en gespreksvoering.

Voor wie
Door omstandigheden in het werk, de maatschappij of privé kun je geconfronteerd worden door problemen waar je moeilijk mee om kunt gaan. Je kunt hierdoor ook lichamelijke klachten ontwikkelen zoals angst- en paniekgevoelens, burn-out klachten, concentratieproblemen of moeite hebben om alles te verwerken wat er gebeurt is.

Waaruit bestaat de psychologische ondersteuning
Als je denkt dat ik je zou kunnen helpen maken we een afspraak voor een intake gesprek. Tijdens deze intake gaan we onderzoeken wat het probleem is en hoe ik jou zouden kunnen helpen. We gaan in op de spelende problematiek en de factoren die deze problemen in stand houden, doen toenemen of doen afnemen. Tijdens dit eerste gesprek krijg je al direct tips en adviezen om anders met de problemen om te gaan.  Als we het probleem duidelijk hebben, maken we een plan van aanpak. Dit plan van aanpak kan onder andere bestaan uit het een stukje ademhaling- en ontspanningsoefeningen, het leren van een andere manier van denken, het leren herkennen en aangeven van je eigen grenzen, het werken aan een goede werk-privé balans en alles wat nodig is om met de spelende problematiek om te gaan.

Tijdens de vervolgafspraken gaan we dit plan van aanpak uitvoeren. Na ieder gesprek evalueren we is het helpend is voor jou en hoe we verder gaan.  Gemiddeld zijn er 4 tot 6 gesprekken nodig om anders met de spelende problematiek om te leren gaan.

Als je aangeeft voldoende handvaten te hebben om zelfstandig verder te kunnen sluiten we het traject af.

Kosten
De kosten bedragen € 75,00 per uur. Als Arbeids- Organisatie en Gezondheidspsycholoog kan ik geen contract opsluiten met zorgverzekeraars zodat de kosten voor eigen rekening komen.