Elixer Oefentherapie Mensendieck en Coaching

Kerkstraat 36 5711 GW Someren

WhatsApp06-28254184

Bel ons0493-496357

Mail onsinfo@oefentherapiesomeren.nl

Over Elixer

Elixer Oefentherapie en Coaching is opgezet door Hanny Bouwmans.

Door jarenlange werkervaring als oefentherapeut Mensendieck en Arbeids- Organisatie- en gezondheidspsycholoog heeft Elixer de visie dat ieder mens de kracht in zich heeft om zelf met zijn klachten en problemen om te kunnen gaan. Onze uitdaging ligt erin om mensen handreikingen te geven, te motiveren en te stimuleren om zelf hun klachten te verminderen en met hun problemen om te leren gaan. Elixer Oefentherapie en Coaching kan hieraan bijdragen en biedt handvaten hiervoor.
De praktijk is staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Ook is het mogelijk om zonder verwijzing van een arts onder behandeling te komen.
Door een afspraak te maken voor een behandeling gaat u automatisch akkoord met de hieronder vermelde betalingsvoorwaarden en het privacyreglement.

Vergoedingen en betalingsvoorwaarden.

De oefentherapie en fysiotherapie voor personen ouder dan 18 jaar wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel hebben alle ziektekostenverzekeraars de oefentherapie, opgenomen in hun aanvullende pakketten. Het is voor ons ondoenlijk om voor iedere patiënt na te gaan hoe u verzekerd bent en hoeveel behandelingen fysiotherapie of oefentherapie u dit jaar al gehad heeft. Wij raden u aan om zelf uw polis na te kijken en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt zodat u niet onverwacht met een rekening geconfronteerd wordt.
Patiënten, ouder dan 18 jaar, met een chronische indicatie komen wel voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking, wel zult u zelf de 1e 20 behandelingen moeten betalen, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Voor behandeling bij een chronische indicatie is wel een verwijzing van de specialist nodig. De praktijk heeft contracten afgesloten met vrijwel iedere zorgverzekering en hierin zijn ook de tarieven voor behandeling vastgesteld. Voor iedere zorgverzekering zijn dit verschillende tarieven. Als u niet verzekerd bent gelden de vrije tarieven. Klik op Vrije Tarieven 2024 voor de vrije tarieven.
De diensten die uitgevoerd worden door de Arbeids- Organisatie- en Gezondheidspsycholoog, dit zijn de coaching, psychologische ondersteuning en de  EMDR  worden niet vergoed door de zorgverzekeraars en zijn dus voor eigen rekening. Voor de tarieven klik op  Vrije Tarieven 2024

Als u kiest voor een behandeling door een therapeut die werkt voor Elixer Oefentherapie en Coaching gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals deze in de praktijk voor Oefentherapie Someren gelden. Klik op Betalingsvoorwaarden voor de betalingsvoorwaarden.

Klantervaringonderzoek.

Sinds 1 januari 2015 neemt de praktijk deel aan een klantervaringsonderzoek, met als doel de kwaliteit van de oefentherapeutische zorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Tijdens de intake zal aan u gevraagd worden of u akkoord gaat met uitwisseling van uw persoongegevens en emailadres met Qualizorg. Meer informatie vindt u achter de volgende link: Klantervaringsonderzoek.

Klachtenregeling.

U mag ervan uitgaan dat iedere behandeling zo goed mogelijk uitgevoerd wordt. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.